تقويم آموزشي دانشكده

 

انجمن های علمی

آمار بازدیدکنندگان

2
27
155896

mazrae3p

 • تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشكده كشاورزي دانشگاه اراك با مركز

   

  تحقيقات طب سنتي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي اراك امضاء گرديد.

   


   

 • اگر دانشجويان ارشد ورودي 93 تا 10 ابان ماه 1395 از پايان نامه خود دفاع نمايند نيازي به پرداخت جريمه ندارنداما بايستي در نيمسال پنجم (951) ادامه پايان نامه را هنگام انتخاب واحد اخذ نمايند.

   


   

 • تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-1394

تماس با ما

هیآت رئیسه دانشکده

 

 آقای دکتر حسین صالحی ارجمند

رئیس دانشکده  

 

1

 

 آقای دکتر عبدالله خديوي خوب

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

 

 

آقای ناصر حسینی 

معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده

صندوق رفاه

وزارت علوم

خبرگزاری

شركت هاي دانش بنيان

etakooh90@yahoo.com