تقويم آموزشي دانشكده

 

انجمن های علمی

آمار بازدیدکنندگان

2
20
164601

mazrae3p

  • اگر دانشجويان ارشد ورودي 93 تا 10 ابان ماه 1395 از پايان نامه خود دفاع نمايند نيازي به

     پرداخت جريمه ندارنداما بايستي در نيمسال پنجم (951) ادامه پايان نامه راهنگامانتخاب واحد اخذ   نمايند.

     

     


     

تماس با ما

هیآت رئیسه دانشکده

 

دکتر حسین صالحی ارجمند

رئیس دانشکده  

 

1

 

 دکتر عبدالله خديوي خوب

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

 1

دكتر مجيد لشگري

معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده

صندوق رفاه

وزارت علوم

خبرگزاری

شركت هاي دانش بنيان

etakooh90@yahoo.com