تقويم آموزشي دانشكده

 

انجمن های علمی

آمار بازدیدکنندگان

1
42
158715

mazrae3p

  • اگر دانشجويان ارشد ورودي 93 تا 10 ابان ماه 1395 از پايان نامه خود دفاع نمايند نيازي به

     پرداخت جريمه ندارنداما بايستي در نيمسال پنجم (951) ادامه پايان نامه راهنگامانتخاب واحد اخذ   نمايند.

     

     


     

تماس با ما

هیآت رئیسه دانشکده

 

 آقای دکتر حسین صالحی ارجمند

رئیس دانشکده  

 

1

 

 آقای دکتر عبدالله خديوي خوب

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

 

 

آقای ناصر حسینی 

معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده

صندوق رفاه

وزارت علوم

خبرگزاری

شركت هاي دانش بنيان

etakooh90@yahoo.com